Top 50 users from University of Illinois at Urbana–Champaign

# User Country and subdivision Score ?
1 Yen-Hsiang Chang 960.4
2 Zihan Wang Shanghai 539.0
3 Siwakorn Srisakaokul 293.4
4 Shunping Xie Illinois 274.1
5 Jiacheng Liu Illinois 242.6
6 Lan Dao 241.4
7 Zhuolin Yang Illinois 216.1
8 Haoming Lu Shanghai 208.4
9 Matthew Fahrenbacher Illinois 173.2
10 Siwakorn Srisakaokul 169.3
11 Yuting Zhang 146.3
12 Jason Xia Illinois 141.6
13 Matthew Worley 135.7
14 Victor Sui 118.2
15 Hanxuan Chen 107.5
16 Estelle Lee 102.6
17 Xin Gao Shanghai 94.9
18 Shivam Gupta 94.1
19 Zexuan Zhong Hunan 93.3
20 Tianwei Xu Shanghai 92.7
21 Jiali Chen Beijing 83.4
22 Joey Bloom 81.4
23 Trishul Illinois 77.8
24 Yewen Fan Beijing 77.7
25 Justin Yang Illinois 76.9
26 Linyi Li 76.4
27 Vishnu Raveendran Illinois 67.1
28 Xiyao Shi Beijing 66.8
29 Timothy Smith Illinois 66.6
30 Snehil Chopra 65.1
31 Alan Cheng Beijing 53.7
32 Guiping Xie Illinois 45.6
33 Guangxin Liu Colorado 44.0
34 Uttam Thakore 41.9
35 Trevor Wong North Carolina 41.5
36 John Zhuang 39.3
36 Mark Wistrom Washington 39.3
38 Yipeng Yang 39.0
39 Tana Wattanawaroon Illinois 38.7
40 David Brewster 38.4
41 Sandaru Fernando Colorado 37.9
42 Jiacheng Liu 37.8
43 Manav Kedia 36.8
43 Tianyi Wang 36.8
45 Hongyi Chen 36.4
46 Jing Huang 34.6
47 Xusheng Zhang 33.4
48 Ziao Chen 32.0
49 Wenda Qiu Illinois 31.6
50 Yash Gupta 30.1

Last updated at 11:47:58 UTC