SRM Institute of Science and Technology

SRM Institute of Science and Technology

Rank 163
Score 470.6
Users 119

Top 50 users from SRM Institute of Science and Technology

Rank User Country Subdivision Score [?]
1 Himanshu Kumar 743.6
2 Anurag Mahapatra 451.0
3 Hariesh Sekar 447.1
4 Sanjay M 441.2
5 NIKHIL ANANDAN 412.0
6 Snehit Kalluru 409.1
7 Aditya Jambhale 408.6
8 PRAVEEN DEV 407.6
9 Melfin Elisha Devout 399.5
10 Bayyavarapu Chandu 397.2
11 Kaustubh Krishna 336.0
12 Ashribad Pany 271.3
13 DHANAPRAKASH D (RA2312047010012) 233.8
14 Aditya Mourya Tatineni 210.1
15 Syed Mohammad Ayan Abbas 199.4
16 SREE CHARITH 161.8
17 PHANINDER RACHARLA (RA2211011010018) 155.9
18 TAHREEM JAWED (RA2211017010016) 152.5
19 Sriharan Venkatesan 151.9
20 DEVARA NAIDU (RA2211011010019) 151.7
21 ADITYA MISHRA 148.6
22 Deepak S 136.0
23 Mayank Raj 118.9
24 Pranav Kumar 117.3
25 TRISHAR T (RA2111054010012) 107.8
26 M.Harshavardhan 102.3
27 Vaikunth .M.S 101.5
28 Aman Swar 100.9
29 Varsha Nagarajan 89.9
30 Praveen Ram R 83.1
31 Parag Mahato 76.0
31 Shashank Ambalkar 76.0
33 Zorakmelon 74.2
34 Arpan Ladha 72.9
35 AJAY KRISHNAA S (RA2312047010007) 66.6
36 Prakhar Sethi 58.8
37 Rishi Kumar 56.3
38 Naman Agarwal 43.1
39 Rohit Xavier Chatterjee 41.9
40 Pratibimb Gupta 39.8
41 Sarthak Sachdeva 39.6
42 Lakshmanan V 36.5
43 Udhayaraj R 31.7
44 ABHINAND MANIYANTHOTTIL (RA2111054010013) 28.2
45 AKASH KUMAR (RA2312050010007) 22.5
46 Monish I 21.7
47 Piyush Arora 19.5
48 Akshay Sethia 18.0
49 B C Mohana Gokul 16.5
50 Siddharth Mittal 14.1

Last updated at 11:28:48 CEST