SRM Institute of Science and Technology

SRM Institute of Science and Technology

Rank 128
Score 514.5
Users 77

Top 50 users from SRM Institute of Science and Technology

Rank User Country Subdivision Score [?]
1 Himanshu Kumar 1025.1
2 Anurag Mahapatra 442.8
3 Hariesh Sekar 440.6
4 Daivikraj Murali 439.6
5 Sanjay M 437.0
6 Bharath Krishna 436.6
7 Varsha Nagarajan 359.5
8 Vijayaraghavan Venkatesan 356.0
9 Aditya Jambhale 315.6
10 Thomas Mathew 295.4
11 Ashribad Pany 265.5
12 Bayyavarapu Chandu 229.2
13 Aaditya Nair 219.2
14 Bhavin Chaubey 212.9
15 M G Vigneshwaran 204.7
16 Praveen Dev 146.1
17 Deepak S 134.9
18 Mayank Raj 118.4
19 Pranav Kumar 117.2
20 M.Harshavardhan 100.9
21 Praveen Ram R 81.4
22 Shashank Ambalkar 76.9
23 Zorakmelon 74.8
24 Arpan Ladha 74.2
25 Parag Mahato 72.8
26 Naman Agarwal 40.5
27 Monish I 21.8
28 Piyush Arora 20.0
29 Akshay Sethia 18.2
30 Shri Vaishnavi B S 14.4
31 Siddharth Mittal 14.2
32 Pranav Ganesh 14.0
33 Manvi Singhal 13.9
34 Divyansh Dixit 13.3
35 Aryan Singh 13.0
36 Aditya Kumar 11.0
37 Hitesh Choudhary 10.4
37 Sumant Sinha 10.4
39 Ayush Kundu 8.7
40 Ajay Dinakaran 7.4
40 Ashwini Krishna 7.4
40 Vishnu Prasath 7.4
43 Appu C M 6.2
44 Harsh Bhuwariya 6.1
45 Kevin Pandya 5.3
46 Anirudh C 3.6
47 Rakesh Kommineni 2.7
47 Shayan Halder 2.7
49 Abishek Lal 2.2
49 Akanksha Kukkal 2.2

Last updated at 22:11:23 CEST