Top 16 users from Indian Institute of Technology Roorkee

# User Country and subdivision Score ?
1 Vaibhav Gosain 22.2
2 Shyam Sundar Choudhary 13.5
3 Ajinkya Gore Maharashtra 10.3
4 Surya Kiran 8.2
5 Sahil Grover 6.0
6 Sagar Rusia Madhya Pradesh 5.0
7 Saurabh Paliwal Rajasthan 4.1
8 Nikhil Sheoran Haryana 3.8
9 SRINIVASA RAJU DATLA Telangana 3.4
10 Subrat Prasad 3.0
11 Aman Tripathi 1.0
11 Chandan Uttarakhand 1.0
11 Manas Gupta Uttar Pradesh 1.0
11 Rachit Parikh Gujarat 1.0
11 Raunak Lakhwani 1.0
11 vnk Uttarakhand 1.0

Last updated at 08:33:32 UTC