Top 17 users from Indian Institute of Technology (ISM), Dhanbad

# User Country and subdivision Score ?
1 Ankur Dua Jharkhand 22.0
2 Harman Kahlon Chandigarh 19.8
3 mint CHILL Jharkhand 18.7
4 Akshay Dobariya Jharkhand 14.2
5 Nihal Kumar Bihar 11.9
6 sachin patel Jharkhand 6.7
7 Arnab Saha Maharashtra 6.5
8 Harit Matta Delhi 4.5
9 Ayush Jaiswal Uttar Pradesh 2.4
9 Deeksha Sharma Jharkhand 2.4
11 Parardha Kumar 2.2
12 Avinash Chandrakar Chhattisgarh 1.0
12 Bharath Raj S Tamil Nadu 1.0
12 Praney Rai Punjab 1.0
12 Sanjeev Kumar Yadav Haryana 1.0
12 Saurabh Gupta 1.0
12 Srinivas Devaki Andhra Pradesh 1.0

Last updated at 13:18:19 AKDT