University of Waterloo

University of Waterloo

Rank 19
Score 2451.8
Users 350

Top 50 users from University of Waterloo

Rank User Country Subdivision Score [?]
1 Ian DeHaan 6351.3
2 Antonio Molina Lovett 3101.0
3 Jay Lim 1583.1
4 Wesley Leung 1326.0
5 Robert Cummings 1260.3
6 Andy Huang 1136.9
7 Sean Purcell 874.5
8 Jason Yuen 736.6
9 Farbod Yadegarian 671.0
10 Reyno Tilikaynen 670.6
11 Pang Wen Yuen 599.9
12 Michael Laszlo 542.1
13 Andrew Tang 483.3
14 Jerry Zhu 457.7
15 Andy Rock 445.7
16 Imax Blue 438.4
16 Yao Wang 438.4
18 Renato Ferreira 436.1
19 Moses Xu 420.9
20 Chris Trevisan 404.8
21 Jason Tomkins 400.8
22 Andrew Dong 393.2
23 Kevin Wan 392.0
24 Hao Chen Kang 344.9
25 Jonathan Tsang 332.0
26 Alex Wice 304.1
27 Phạm Thắng 297.0
28 Xingyu Zhou 281.5
29 Jacob Jackson 280.1
30 Fengyang Wang 275.5
31 Marian Dietz 264.0
32 Arash Mahmoudian Bidgoli 261.6
33 Max Jiang 254.8
34 Yesung Jung 253.0
35 David Pal 250.0
36 Jim Zhang 249.8
37 Jeffrey Xiao 246.9
38 Ildar Gainullin 231.5
39 Adam Stuart Richardson 225.5
40 Phạm Cao Nguyên 220.0
41 sunbaoshi 214.5
42 Andrew Dong 196.3
43 Ted Ying 192.3
44 Anzo Teh 179.7
45 Ben Zhang 169.3
46 Eric Liu 168.3
47 Felix Bauckholt 164.4
48 David Choi 164.2
49 Anthony Nguyen 160.6
50 Jerry Chen 146.3

Last updated at 08:18:48 CEST