University of Waterloo

University of Waterloo

Rank 17
Score 2447.0
Users 347

Top 50 users from University of Waterloo

Rank User Country Subdivision Score [?]
1 Ian DeHaan 6243.3
2 Antonio Molina Lovett 3120.4
3 Jay Lim 1624.9
4 Wesley Leung 1348.4
5 Robert Cummings 1285.6
6 Andy Huang 1161.3
7 Sean Purcell 884.0
8 Jason Yuen 741.1
9 Reyno Tilikaynen 688.7
10 Farbod Yadegarian 679.1
11 Pang Wen Yuen 611.8
12 Michael Laszlo 553.2
13 Andrew Tang 492.2
14 Jerry Zhu 466.4
15 Andy Rock 450.4
16 Imax Blue 448.6
17 Renato Ferreira 445.3
18 Chris Trevisan 408.0
19 Jason Tomkins 404.5
20 Kevin Wan 396.5
21 Andrew Dong 384.7
22 Moses Xu 370.9
23 Yao Wang 354.2
24 Hao Chen Kang 348.1
25 Jonathan Tsang 337.9
26 Alex Wice 309.0
27 Phạm Thắng 300.9
28 Jacob Jackson 285.9
29 Fengyang Wang 285.2
30 Xingyu Zhou 274.9
31 Marian Dietz 267.9
32 Arash Mahmoudian Bidgoli 266.4
33 Yesung Jung 257.7
34 David Pal 257.1
35 Jim Zhang 255.4
36 Jeffrey Xiao 250.3
37 Max Jiang 246.3
38 Ildar Gainullin 232.6
39 Adam Stuart Richardson 231.4
40 Phạm Cao Nguyên 219.2
41 sunbaoshi 216.8
42 Ted Ying 199.1
43 Anzo Teh 183.1
44 Ben Zhang 171.6
45 Eric Liu 171.0
46 David Choi 170.2
47 Felix Bauckholt 168.2
48 Anthony Nguyen 161.8
49 Jerry Chen 147.8
50 Kyle Verhoog 146.7

Last updated at 23:10:37 CET