Washington University in St. Louis

Washington University in St. Louis

Rank 312
Score 237.4
Users 224

Top 50 users from Washington University in St. Louis

Rank User Country Subdivision Score [?]
1 Tim Dong 409.4
2 Jiazhi Chen 327.4
3 Sam Heil 252.2
4 Yao Yiheng 179.8
5 Joey Woodson 175.6
6 Zach Glick 169.9
7 Alex Weil 161.1
8 Yuheng Ding 113.9
9 Zimu Wang 105.7
10 Patrick Naughton 89.9
11 Yipeng Wang 85.8
12 Nicholas Bartochowski 84.3
13 Siam Abd Al-Ilah 76.4
14 Yunfan Wang 75.9
15 Jake Browning 74.0
16 Changming Xu 68.4
17 Caleb Ji 66.3
18 Alex Baker 59.1
19 Zuohan Xiahou 57.1
20 William Wick 54.8
21 Joseph Walegir 51.6
22 Pengning Chao 48.8
23 Peter Ming 47.5
24 Hengxuan Li 43.7
25 Brett Hyde 34.8
26 Ke Peng 25.9
27 Ethan Dan 25.8
28 Renhao Liu 25.6
29 Aaron Handleman 24.1
30 Thomas Westbrook 21.8
31 Aaron Graubert 21.2
32 Luxiao Zheng 20.6
33 Andrew Bass 19.8
34 Liam Osler 19.6
35 Xueyan Xie 19.5
36 Benjamin Mueller 18.4
36 Sean Schaffer 18.4
38 Ningyue Liang 17.0
39 Tung Lun Ngok 14.8
40 Nick Bartochowski 14.5
41 Mingyu Cao 13.7
42 Felix Hu 13.6
42 Fernando Rojo 13.6
44 Lorenzo Melendez 13.2
45 Shane Carr 13.0
45 巢鹏宁 13.0
47 Charlie Wu 12.8
47 Tobirama 12.8
49 Alicia Sun 12.3
49 Daniel Politte 12.3

Last updated at 03:19:00 CEST