Washington University in St. Louis

Washington University in St. Louis

Rank 259
Score 261.0
Users 226

Top 50 users from Washington University in St. Louis

Rank User Country Subdivision Score [?]
1 Robert Slutsky 404.1
2 Tim Dong 358.9
3 Jiazhi Chen 328.0
4 Sam Heil 251.0
5 Joey Woodson 177.9
6 Yao Yiheng 174.5
7 Zach Glick 165.6
8 Alex Weil 161.7
9 Zimu Wang 106.5
10 Patrick Naughton 88.4
11 Nicholas Bartochowski 84.1
12 Yipeng Wang 83.5
13 Yunfan Wang 75.6
14 Siam Abd Al-Ilah 73.4
15 Caleb Ji 65.9
16 Changming Xu 65.7
17 Jake Browning 63.8
18 Yuheng Ding 61.3
19 Alex Baker 57.7
20 Zuohan Xiahou 56.3
21 William Wick 53.0
22 Joseph Walegir 50.8
23 Pengning Chao 49.5
24 Peter Ming 46.9
25 Hengxuan Li 43.2
26 Brett Hyde 33.2
27 Ke Peng 26.2
28 Ethan Dan 25.6
29 Renhao Liu 25.1
30 Aaron Handleman 23.5
31 Thomas Westbrook 21.6
32 Aaron Graubert 20.4
32 Andrew Bass 20.4
34 Luxiao Zheng 19.9
35 Liam Osler 18.6
36 Xueyan Xie 18.5
37 Sean Schaffer 17.7
38 Benjamin Mueller 17.5
39 Ningyue Liang 17.3
40 Tung Lun Ngok 14.4
41 Nick Bartochowski 14.1
42 Mingyu Cao 13.3
42 巢鹏宁 13.3
44 Lorenzo Melendez 13.2
45 Fernando Rojo 13.1
45 Shane Carr 13.1
47 Tobirama 12.9
48 Yifan Wang 12.7
49 Felix Hu 12.5
50 Alicia Sun 12.3

Last updated at 02:51:14 CEST