Columbia University

Columbia University

Rank 339
Score 217.7
Users 148

Top 50 users from Columbia University

Rank User Country Subdivision Score [?]
1 Yuanhan Tian 318.2
2 Benjamin Rubio Orellana 306.0
3 Vincent Lin 213.6
4 Amit Bhat 199.1
5 Haomin Long 192.4
6 Zhenjia Xu 181.2
7 Ashwin Somasundaram 151.1
8 Peilin Zhong 130.3
9 Aditya Shah 125.9
10 Bicheng Gao 124.0
11 Junbeom Shin 110.0
12 Ying Sheng 106.4
13 Jia Guo 79.0
14 Grace Lim 78.2
15 Luyu Li 77.3
16 David Chang 68.9
17 Kevin Yang 63.4
18 Wu Tong 61.4
19 Yihan Shen 58.1
20 Hrishikesh Vaidya 49.7
21 Ryan Wee 47.5
22 Amit Bhat 46.8
23 Sachin Kelkar 45.1
24 Matthew Jacobs 39.4
25 Eric Shao 38.3
26 Nicholas Yap 37.1
27 Shrihan Pasikanti 36.9
28 Nana Pang 35.8
29 Alex Yao 34.4
30 Shyam Pandya 29.8
31 Rahul Aditya 27.5
32 Fernando Cauvi 26.7
33 Ryan Huang 25.3
34 Matthew Lou 24.5
35 Brendan Fay 22.7
35 Yueran Ma 22.7
37 Arusarka Bose 22.2
38 Basile Van Hoorick 22.1
39 Chengyu Lin 20.7
40 Hengjie Zhang 20.2
41 Gabriel Trigo 18.1
42 Syed Sarfaraz Akhtar 17.7
43 Patrick Yeh 16.7
44 Ethan Thomas 15.6
45 Dawei He 15.1
46 Shyam Pandya 15.0
47 Sergio Ramirez 14.8
48 Hanming Yang 14.7
49 Daniel Juho Lee 14.1
50 Ziao Wang 13.7

Last updated at 08:03:14 CEST