Massachusetts Institute of Technology

Massachusetts Institute of Technology

Rank 43
Score 1216.0
Users 108

Top 50 users from Massachusetts Institute of Technology

Rank User Country Subdivision Score [?]
1 Benjamin Qi 3327.0
2 Kevin Sun 1369.8
3 Li Yue Chen 1013.8
4 Andrew He 622.5
5 Richard Qi 600.2
6 Rares Cristian 450.0
7 官毓韋 287.3
8 Yang Liu 256.5
9 Egor Lifar 245.6
10 Arvid Lunnemark 221.7
11 Mingyang Deng 220.0
12 Enrique Casillas 217.7
13 Ziqian Zhong 212.7
14 Szu-Po Wang 174.0
15 Richard Qi 161.4
16 Kevin Sun 156.3
17 Egor Lifar 156.2
18 Calvin Lee 155.1
19 Yang Yan 123.2
20 Dheepthi Mohanraj 114.2
21 Tirta Artesian 99.9
22 Ivan Kay 98.6
23 Jerry Mao 96.7
24 Thomas Guo 93.2
25 Quanquan Liu 89.6
26 Anton Trygub 88.9
27 Yuzhou Gu 86.2
28 Jerry Mao 78.2
29 Trần Việt 75.4
30 Siyong Huang 75.2
31 Jacob Teo 74.0
32 Xiao Mao 68.0
33 Yuzhou Gu 67.2
34 Lilly Potter 62.4
35 Darryl Ho 61.6
35 Jonathan Shoemaker 61.6
37 Yang Liu 60.6
38 Aleksandar Krastev 45.0
38 Teimurazi Toloraia 45.0
40 Jamie Bloxham 44.4
41 Richard Gong 41.3
42 Steven Hao 41.2
43 Haoran Xu 40.7
44 Anurag Kulkarni 38.6
45 Anlong Chua 36.6
46 Yinzhan Xu 36.4
47 Xiao Mao 36.0
48 tarcine 35.7
49 Jose Angel Cazares 31.6
50 Alexander Morozov 30.8

Last updated at 03:16:47 CEST