Massachusetts Institute of Technology

Massachusetts Institute of Technology

Rank 32
Score 1289.8
Users 105

Top 50 users from Massachusetts Institute of Technology

Rank User Country Subdivision Score [?]
1 Benjamin Qi 3292.1
2 Marcel Rød 1329.9
3 Kevin Sun 1282.1
4 Li Yue Chen 995.2
5 Andrew He 564.8
6 Richard Qi 555.7
7 Rares Cristian 445.7
8 官毓韋 282.8
9 Yang Liu 256.2
10 Egor Lifar 245.9
11 Mingyang Deng 224.5
12 Enrique Casillas 213.8
13 Ziqian Zhong 210.5
14 Arvid Lunnemark 205.9
15 Szu-Po Wang 173.8
16 Calvin Lee 157.1
17 Kevin Sun 155.5
18 Egor Lifar 143.2
19 Dheepthi Mohanraj 113.0
20 Tirta Artesian 98.3
21 Jerry Mao 97.3
22 Richard Qi 94.6
23 Quanquan Liu 93.6
24 Ivan Kay 91.5
25 Anton Trygub 89.1
26 Yuzhou Gu 87.0
27 Jerry Mao 77.9
28 Trần Việt 75.2
29 Yang Yan 75.0
30 Jacob Teo 74.6
31 Xiao Mao 68.2
32 Yuzhou Gu 67.0
33 Lilly Potter 62.1
34 Yang Liu 61.3
35 Darryl Ho 61.1
35 Jonathan Shoemaker 61.1
37 Jamie Bloxham 44.5
38 Aleksandar Krastev 44.3
39 Teimurazi Toloraia 43.6
40 Richard Gong 42.0
41 Haoran Xu 41.3
42 Steven Hao 41.2
43 Anurag Kulkarni 37.8
44 Anlong Chua 36.7
45 Xiao Mao 36.2
46 Yinzhan Xu 36.0
47 Jose Angel Cazares 31.9
48 Alexander Morozov 31.0
49 Zhezheng Luo 30.6
50 Barish Namazov 29.0

Last updated at 14:08:40 CEST