Princeton University

Princeton University

Rank 261
Score 259.1
Users 120

Top 50 users from Princeton University

Rank User Country Subdivision Score [?]
1 Seyoon Ragavan 410.5
2 Eric Schneider 401.4
3 Liam Machado 349.2
4 Kalina Petrova 250.9
5 Frankie Lam 249.4
6 Pedro Paredes 112.3
7 Jon Schneider 97.2
8 Lucas Salvador 65.4
9 Jason Shi 50.8
10 Xingyuan Sun 46.5
11 Enric Boix 44.6
12 Yuping Luo 42.9
13 Mel Shu 39.1
14 Yuping Luo 34.1
15 Bill Huang 33.3
16 Benjamin Edelman 32.6
17 Andrew Chen 31.9
18 Yuping Luo 26.4
19 Samuel Russell 25.3
20 Cyril Zhang 24.3
21 Victor Xu 24.0
22 Seyed Sobhan Mir Yoosefi 22.3
23 Devon Ulrich 22.1
24 Siddhartha Jayanti 21.0
25 Qipeng Liu 19.7
26 Maryam Bahrani 19.3
27 Daniel Yang 18.9
28 Qinshi Wang 17.3
29 Nathan Mytelka 17.2
30 Sacheth Sathyanarayanan 16.3
31 Zhuo Qun Song 15.2
32 Kevin Yeung 13.7
33 Changshuo Liu 13.4
34 Karen Ouyang 11.9
35 Jad Bechara 10.7
36 Barak Nehoran 9.8
37 Emre Cakir 9.6
37 Nalin Ranjan 9.6
39 Arjun Subramaniam 9.4
40 Miles Lee 9.2
40 Samuel Li 9.2
42 Xingyuan Sun 9.1
43 Perry Cate 9.0
44 Jessica Shi 8.9
45 Bo Moon 8.5
46 Roy Zhao 7.8
47 Jie Liang Lee 7.3
47 Michael Yitayew 7.3
49 Haicheng Zhao 6.9
50 Christopher Hay 6.3

Last updated at 07:31:33 CEST