Princeton University

Princeton University

Rank 282
Score 259.8
Users 122

Top 50 users from Princeton University

Rank User Country Subdivision Score [?]
1 Seyoon Ragavan 411.0
2 Eric Schneider 401.1
3 Liam Machado 344.1
4 Kalina Petrova 251.0
5 Frankie Lam 246.9
6 Pedro Paredes 112.2
7 Jon Schneider 99.9
8 Lucas Salvador 66.2
9 Zerui Cheng 61.8
10 James Richardson 55.7
11 Jason Shi 51.2
12 Zhongtian He 48.3
13 Xingyuan Sun 45.7
14 Enric Boix 44.9
15 Yuping Luo 44.1
16 Mel Shu 39.8
17 Yuping Luo 34.5
18 Benjamin Edelman 33.8
19 Bill Huang 33.3
20 Andrew Chen 31.4
21 Yuping Luo 26.0
22 Michel Liao 25.5
23 Samuel Russell 24.6
24 Victor Xu 24.4
25 Seyed Sobhan Mir Yoosefi 23.8
26 Cyril Zhang 23.2
27 Devon Ulrich 22.0
28 Siddhartha Jayanti 20.7
29 Qipeng Liu 19.7
30 Daniel Yang 19.5
31 Maryam Bahrani 19.1
32 Qinshi Wang 17.9
33 Nathan Mytelka 17.5
34 Sacheth Sathyanarayanan 15.9
35 Changshuo Liu 15.3
36 Zhuo Qun Song 15.1
37 Kevin Yeung 12.9
38 Karen Ouyang 11.5
39 Jad Bechara 10.5
40 Miles Lee 10.3
41 Barak Nehoran 10.2
42 Perry Cate 9.8
43 Nalin Ranjan 9.7
44 Arjun Subramaniam 9.5
44 Emre Cakir 9.5
46 Samuel Li 9.1
47 Xingyuan Sun 8.8
48 Jessica Shi 8.7
49 Bo Moon 8.3
50 Alexey Lavrov 8.2

Last updated at 08:34:15 CEST